TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY TOYATA VIỆT NAM

08:45 AM - 17/04/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Kỹ sư sản xuất, kỹ sư dịch vụ

 

thời gian: 8h00 ngày 23/4/2017

 

địa điểm phòng C303

Các tệp tin đính kèm: