CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG UFRESH – GIÁM SÁT MẠI VỤ TÀI NĂNG UNILEVER 2017

03:22 PM - 10/04/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG UFRESH – GIÁM SÁT MẠI VỤ TÀI NĂNG UNILEVER 2017

Là một trong những chương trình tuyển dụng quy mô nhất của Unilever Việt Nam, UFresh – Giám Sát Mại Vụ Tài Năng Unilever mở ra cơ hội vàng cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm làm việc dưới 2 năm, có hoài bão và mong muốn phát triển trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng chiến lược và phát triển lâu dài với khách hàng.

Những thông tin chi tiết sẽ có trong "Ngày hội tuyển dụng của Unilever 2017":

Thời gian: 8h-11h30, Thứ Sáu ngày 14/4/2017

Địa điểm: Hội trường F, Trường Đại học Bách khoa 

Các bạn sinh viên quan tâm đăng ký tại phòng Công tác sinh viên A132 gặp chuyên viên Đới PhươngThanh và chuẩn bị trước cho mình bộ CV khi tham dự

Các tệp tin đính kèm: