Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam

07:47 AM - 21/03/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Cơ khí, Điện, điện tử, chế tạo máy, tự động hóa và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan

Chương trình sẽ bao gồm phần thuyết trình giới thiệu của công ty, qua đó nhận đăng ký phỏng vấn và tiến hành tuyển chọn, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: từ 9h đến 12h ngày thứ 5 ngày 13/4/2017

- Địa điểm: tại trường Đại học Bách khoa PHÒNG C303

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Cơ khí, Điện, điện tử, chế tạo máy, tự động hóa và các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đăng ký tham dự với lớp trường hoặc đăng ký trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên A132 gặp CV Đào Thị Hương Duyên 

Các tệp tin đính kèm: