THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY SEADEV

01:43 PM - 08/03/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin, PFIEV

Công ty Seadev chuyên về mảng làm Web và quảng cáo trên các kênh mạng xã hội. Hiện tại Seadev đang tuyển dụng một số vị trí về mảng IT, dưới đây là thông tin tuyển dụng cho các vị trí:

- 01 vị trí Front-end Developer (Lập trình viên Front-end): https://goo.gl/rrZECb

- 01 vị trí Senior Developer (Lập trình viên cao cấp): https://goo.gl/wbdtRt

- 01 vị trí Junior Tester Intern (nhân viên kiểm tra sản phẩm, vị trí này các bạn sinh viên năm 3,4,5 có thể nộp hồ sơ): https://goo.gl/39s5tU

- 01 vị trí UX/UI Designer  https://goo.gl/STVLNx