Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà

07:53 AM - 11/06/2018
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà tuyển dụng

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà tuyển dụng Nam 2018 

- Nhân viên thiết kế đồ họa;

- Kiến trúc sư mảng cảnh quan;

- Nhân viên kỹ thuật điện/ điện tử/ điện lạnh;

- Giám sát chất lượng.

Chi tiết xem file đính kèm:

Các tệp tin đính kèm: