Công ty Nhôm Lâm Đồng

03:16 PM - 07/06/2018
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Công ty Nhôm Lâm Đồng tuyển dụng

Ngành tuyển dụng: Nhân viên Kỹ thuật tự động hóa.

Số lượng tuyển: 5 người

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2018 - 22/6/2018

Chi tiết xem File đính kèm:

Các tệp tin đính kèm: