Tập đoàn Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng

10:50 AM - 29/01/2018
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Tập đoàn Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng

Tập đoàn Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng:

- 01 kỹ sư cơ khí và 01 kỹ sư điện 

- Nơi làm việc: Khu công nghiệp Mariel, Cộng hòa CuBa.

 

Hồ sơ gửi vào email dungtra@thaibinh.com.vn hoặc liên hệ qua điện thoại 0902511508 (Ms. Dung) để biết thêm chi tiết.

Website Công ty: www.thaibinhcorp.vn

 Ưu tiên cho các hồ sơ nộp sớm. Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 01/2018.

Các tệp tin đính kèm: