Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hòa Thắng tuyển dụng

03:54 PM - 19/01/2018
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hòa Thắng

Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hòa Thắng tuyển dụng

Số lượng: 2 kỹ sư cơ khí chế tạo

Mức lương : thỏa thuận

Vị trí công việc : KCS

Địa chỉ liên hệ: 

Đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Khánh - Đà Nẵng
Tel: 0905203386 gặp anh Phương