CÔNG TY TNHH TAKEMOTO VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

03:34 PM - 03/01/2018
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

CÔNG TY TNHH TAKEMOTO VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Takemoto thông báo thi tuyển dụng năm 2018:

Địa điểm:  Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Thời gian : 8h30 (thứ 7) Ngày 03 tháng 02 năm 2018

1.Điều kiện tham gia:

Sinh viên ĐHBK năm cuối Ưu tiên thuộc ngành

      -   CN thông tin,

      -   Điện tử-viễn thông,

      -   Điện (Tự động hóa), Cơ Điện tử, Sản xuất tự động.

      -   Tin học công nghiệp

    2.Đăng ký danh sách:

      -    Thời hạn đăng ký: từ ngày 05/01/2018 đến hết ngày 26/01/2018

      -    Địa chỉ đăng ký: https://goo.gl/2fou9i

Các tệp tin đính kèm: