Công ty CP Đầu tư XD và Phát triển công nghệ 79 tuyển dụng

08:57 AM - 12/10/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Điện kỹ thuật và công nghiệp

Công ty CP Đầu tư XD và Phát triển công nghệ 79 có nhu cầu tuyển nhân sự

Số lượng: 03 kỹ sư điện (Ưu tiên các ứng viên nộp hồ sơ sớm)

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm

Các tệp tin đính kèm: