Công ty cổ phần FOCOCEV Việt Nam tuyển dụng

01:38 PM - 10/10/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, kỹ sư Tự động hóa

Công ty cổ phần FOCOCEV Việt Nam cần tuyển những vị trí sau đây:

- Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.Số lượng: 04.

- Kỹ sư Tự động hóa.Số lượng: 02.

 

Các tệp tin đính kèm: