Công ty TNHH HASEGAWA Việt Nam tuyển dụng

04:08 PM - 09/10/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Nhân viên bảo trì

Công ty TNHH HASEGAWA Việt Nam tcần tuyển Nhân viên bảo trì với các mô tả và yêu cầu công việc như file đính kèm.

Các tệp tin đính kèm: