THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH ĐIỆN VIỆT HOA

04:20 PM - 16/06/2017
Nhà tuyển dụng

Yêu cầu

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử hoặc cơ khí chế tạo, đặc biệt ưu tiên các ứng viên mới tốt nghiệp ra trường và ham muốn học hỏi

CÔNG TY TNHH ĐIỆN VIỆT HOA

Các tệp tin đính kèm: