Phản hồi của tư vấn viên


cho em hỏi em đã nộp giấy tờ miễn giảm học phí theo chính sách thì bao giờ em được nhận lại tiền và nhận như thế nào ạ

Chào em, Phòng Công tác sinh viên đã lập danh sách sinh viên được miễn giảm học phí, vì vậy phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ tiến hành làm thủ tục chuyển khoản tiền cho em trong thời gian sớm nhất 

10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên