Phản hồi của tư vấn viên


em xin chào các thầy cô ở phòng CTSV. Em là lớp trưởng lớp 12X1B. Ngày em đi tập huấn có triển khai về việc xét đánh giá rèn luyện của GVCN, nhưng theo lịch trên thông báo em không thấy có ngày để giảng viên đánh giá. Cho em được hỏi là sau khi Ban cán sự đánh giá xong giảng viên có đánh giá lại nữa không ạ ?

Chào em.

Giảng viên sẽ đánh giá lại sau và chịu trách nhiệm ký vào bảng điểm mà các em in ra. Nhưng tạm thời mục đó chưa có thông báo em nhé.

10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên