Phản hồi của tư vấn viên


Chào quý thầy cô. Em đăng nhập vào trang đánh giá điểm rèn luyện, tên đăng nhập và pass em đều nhập là mã số sinh viên của em, nhưng vẫn báo "Nhập sai username hoặc password! Kiểm tra lại thông tin.". Mong quý thầy cô giúp đỡ em.

Chào em.

Tài khoản của em đã được reset lại mật khẩu mặc định là số thẻ sinh viên nhé.

13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên