Phản hồi của tư vấn viên


em quên mật khẩu trang đánh giá điểm rèn luyện mong thầy cô cho lại em mật khẩu
Chào em, Em đăng nhập lại vào hệ thống để đánh giá điểm rèn luyện nhé. Tài khoản và mật khẩu mặc định là mã số sinh viên.
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên