Phản hồi của tư vấn viên


Kính thưa thầy em quên mật khẩu đăng nhập và do trùng vào ngày ngỉ lễ nên em chưa xin lại được mật khẩu được.Vậy nên em đánh giá chậm so với lịch,như thế có bị ảnh hưởng tới việc xét đồ án tốt nghiệp không ạ. em xin cảm ơn.
Chào em, Em đăng nhập lại vào hệ thống để đánh giá điểm rèn luyện nhé. Tài khoản và mật khẩu mặc định là mã số sinh viên.
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên