Phản hồi của tư vấn viên


Kính gửi Phòng Công tác sinh viên. Tại sao em không đăng nhập vào tải khoản bằng mã số sinh viên được? Trước đây em chưa đăng nhập lần nào? Hôm nay với ngày mai là ngày sinh viên khóa 12 đánh giá điểm rèn luyện. Em sợ bị trễ hạn không đánh giá được. Mong các chuyên viên kiểm tra lại dùm em. Em xin cảm ơn nhiều ạ!
Chào em, Em đăng nhập lại vào hệ thống để đánh giá điểm rèn luyện nhé. Tài khoản và mật khẩu mặc định là mã số sinh viên.
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên