Phản hồi của tư vấn viên


Cho e hỏi tại sao con em ngư dân thuộc đối tượng bị ảnh hưởng của formosa mà ko có chế độ miễn giảm ạ. Trên TV thông báo miễn giảm học phí mà

Chào em, tùy từng trường hợp, mức độ nặng nhẹ mà địa phương có những chính sách miễn, giảm học phí khác nhau dành cho sinh viên. Về phần miễn giảm học phí này thì địa phương em sẽ hỗ trợ tiền học phí. Còn trường Đại học Bách khoa chỉ miễn giảm học phí cho những đối tượng ở trong thông tư 09 em nhé

6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên