Phản hồi của tư vấn viên


Dạ thưa thầy cô, em đã lên phòng công tác sinh viên để reset lại mật khẩu mà tại sao đến giờ vẩn chưa đăng nhập được ạ.
Chào em, Em đăng nhập lại vào hệ thống để đánh giá điểm rèn luyện nhé. Tài khoản và mật khẩu mặc định là mã số sinh viên.
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên