Phản hồi của tư vấn viên


Em chào phòng công tác sinh viên ,em là Hồ Văn Trực sinh viên lớp 12C4B ,hôm trước em có đọc thông báo đánh giá điểm rèn luyện online mà em không thấy có lưu ý (sinh viên đăng nhập hệ thống không đúng lúc sẽ bị hủy kết quả điểm rèn luyện) nên sáng nay em đã lỡ đăng nhập vào hệ thống thì mới thấy dòng lưu ý ở trên ,phòng công tác sinh viên cho em hỏi là em có bị hủy điểm khi em đánh giá không ạ (khóa 12 từ ngày 1/1 đến 2/1/2017). em đang lo lắm mong PCTSV trả lời và hướng dẫn giúp em. em cám ơn nhiều ạ !
Chỉ những sinh viên thực hiện đánh giá điểm rèn luyện không đúng thời gian mới bị khóa tài khoản và hủy kết quả rèn luyện. Đối với trường hợp của em thì không sao e nhé. Em thông báo đến các bạn cùng lớp biết để đánh giá đúng thời gian.
5/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên