Phản hồi của tư vấn viên


cho e hoi,bua truoc kỳ 2 nam học 2014-2015 em chưa đánh giá điểm rèn luyện giờ e đánh giá điểm rèn luyện ky đó đươc không

Chào em.

Tất cả sinh viên thiếu điểm rèn luyện của các học kỳ trước đó thì đợi thông báo sau về việc có được phép bổ sung điểm rèn luyện hay không nhé. Vì hiện tại Nhà trường vẫn chưa xét các trường hợp đấy.

5/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên