Phản hồi của tư vấn viên


Câu 1: cho em hỏi hạn nạp giấy tạm trưa tạm vắng là khi nào ạ? Và mình có thể lấy sổ tạm trú đi photo rồi lên phường chứng nhận được không ạ? Câu 2: những bạn ở ktx vào ô nội trú thì không có số phòng để điền ạ??! Em xin chân thành cảm ơn

Chào em.

Câu hỏi thứ 1: Giấy tạm trú tạm vắng các em pho-to và nộp về P. CTSV theo đơn vị lớp nhé (thời gian nộp thường là vào cuối mỗi học kỳ)

Câu hỏi thứ 2: Trong phần nội trú ngay chỗ địa chỉ nội trú có ghi rõ: tên KTX, số phòng đang ở

Em vui lòng xem lại nhé.

2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên