Phản hồi của tư vấn viên


Thưa thầy.Thầy cho em hỏi giờ làm đơn hỗ trợ học phí còn kịp nữa không ạ.

Chào em, thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí từ ngày 02/12/2016 đến ngày 15/12/2016 nên nếu quá thời gian trên thì phòng Công tác sinh viên sẽ không tiếp nhận hồ sơ nữa

23/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên