Phản hồi của tư vấn viên


em làm đổi mật khẩu mà ko nhớ...h làm sao lấy lại ạ, em xin cảm ơn

Em tới phòng Công tác sinh viên để ghi lại thông tin của mình, sau đó chuyên viên của phòng sẽ reset lại mật khẩu cho em

2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên