Phản hồi của tư vấn viên


Sinh viên chất lượng cao muốn học vượt và học hè có được không ạ? Và nếu được phải làm như thế nào ạ?

Chào em, em liên hệ Phòng Đào tạo để được giải đáp thắc mắc nhé

2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên