Phản hồi của tư vấn viên


Ngay khi có thông báo về đánh giá điểm rèn luyện online, em đã thử đăng nhập vào hệ thống nhưng không vào được. Em nghi ngờ có bạn nào vào trước và đổi mất mật khẩu trước khi em kịp đăng nhập (vì mật khẩu ban đầu cũng chính là mã số sinh viên), kính mong Phòng Công Tác Sinh Viên hướng dẫn cách xử lí để em có thể kịp hoàn thành đánh giá điểm rèn luyện.

Chào em, em tới phòng Công tác sinh viên (Phòng A132) để ghi lại thông tin cá nhân của mình, sau đó chuyên viên của phòng sẽ reset lại tài khoản của em, tài khoản mặc định user và mật khẩu đăng nhập là mã số sinh viên

13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên