Phản hồi của tư vấn viên


em chào phòng công tác sinh viên! em là lê văn công thắng lớp 11DT1 mssv 106110109 hiện em không thể đăng nhập vào trang http://ctsv.dut.udn.vn/ để đăng nhập cho ngày 30/12/2016 đánh giá rèn luyện được. vậy em phải làm thế nào ạ ? nếu có thể kính mong phòng công tác sinh viên gửi tên đăng nhập(nếu em không nhầm là mssv) và mật khẩu cho cho được không ạ ? em xin cảm ơn!

Chào em, em tới phòng Công tác sinh viên (Phòng A132) để ghi lại thông tin cá nhân của mình, sau đó chuyên viên của phòng sẽ reset lại tài khoản của em, tài khoản mặc định user và mật khẩu đăng nhập là mã số sinh viên

27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên