Phản hồi của tư vấn viên


Em xin chào thầy cô. Em thuộc diện gia đình chính sách, con thương binh nên được giảm học phí 100%. Vậy em phải làm thế nào để nhà trường có thể xác nhận và miễn học phí cho em ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

 

 

Chào em, Phòng Công tác sinh viên đã đăng thông báo miễn giảm học phí trên website http://ctsv.dut.udn.vn:8081/ThongBao/ChiTiet?id=306

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 02/12/2016 đến ngày 15/12/2016

10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên