Phản hồi của tư vấn viên


Ban tư vấn cho em hỏi:

1. Giấy đánh giá rèn luyện sử dụng mẫu cũ( năm 2007) hay mẫu mới rồi;

2. Nếu có mẫu mới thì em tải về ở đâu?

3. Việc đánh giá rèn luyện online nhiều bạn vẫn chưa biết đến, mong Phòng Công tác sinh viên phổ biến về từng khoa. Em xin cảm ơn.

- Hiện tại vẫn sử dụng mẫu đánh giá kết quả rèn luyện như các kỳ trước em nhé.

- Hệ thống đánh giá rèn luyện online đang trong quá trình triển khai chưa đưa vào sử dụng cho kỳ này nên các em vẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện như các kỳ trước.

2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên