Phản hồi của tư vấn viên


Chào ban tư vấn ! Tôi là Nguyễn Doãn Hùng học lớp 12THXD, Tôi có nợ 2 môn : thủy lực (2 chỉ) và lập trình hướng đối tượng (1,5 chỉ) trong đợt đăng kí học cho khóa 15 trở về trước do tôi đang bận đi thực tập tốt nghiệp nên không đăng kí được. Vì đây là năm cuối sang năm làm đồ án tốt nghiệp nên cho tôi hỏi giờ làm sao để xin vào học lại 2 môn này để ra trường đúng quy định ạ. Rất mong nhận được hồi âm sớm từ ban tư vấn. Tôi xin cảm ơn !

Chào em.

Vấn đề đấy thì do P. Đào tạo quyết định, em có thể liên hệ với phòng Đào tạo xem có thể bổ sung vào lớp học phần tăng cường buổi tối (nếu như P. Đào tạo có mở)

27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên