Phản hồi của tư vấn viên


cho em hỏi là : sao em vào đăng nhập trang này mà không được ,em đã nhập username và pass đều là MSSV của em mà vẩn không vào đươc.

Chào em.

Em có thể gửi mail đến địa chỉ: dhphuong@dut.udn.vn các thông tin sau: Số thẻ SV, Họ và tên, Lớp, Khoa để được giải quyết nhé

30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên