Phản hồi của tư vấn viên


Cho em hỏi là đăng nhập vào hệ thống thì dùng mã SV với password của mã SV hay sao mà em gõ đúng nhưng vẫn không đăng nhập được

Chào em, Phòng Công tác sinh viên đã reset lại mật khẩu cho em, tên đăng nhập và mật khẩu là MSSV em nhé 

27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
23/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên