Phản hồi của tư vấn viên


Dạ chào phòng Công tác sinh viên! Cho em hỏi là trong việc đánh giá rèn luyện trực tuyến, tại sao phần chấm điểm lại thiếu một số mục... dẫn đến việc tổng điểm tự bản thân có thể chấm chỉ có 83?? Mong phòng giải đáp sớm giúp em để em thực hiện việc đánh giá đầy đủ ạ! Em xin chân thành cảm ơn!

Chào em,

Tổng điểm đánh giá kết quả rèn luyện là 100 điểm. Trong đó bao gồm:

-  Mục sinh viên được phép tự đánh giá.

-  Mục do phòng Công tác sinh viên đánh giá sau khi có danh sách thống kê từ các đơn vị khác của trường gửi về.

Vì vậy điểm rèn luyện sẽ được phòng Công tác sinh viên cập nhật vào cuối đợt đánh giá rèn luyện của kỳ học. Em có thể theo dõi bảng điểm rèn luyện của mình bằng cách truy cập vào địa chỉ: Link

 

11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên