Phản hồi của tư vấn viên


Cho r hỏi là nhà trường mình có hỗ trợ miễn giảm học phí cho các em con ngư dân bị thiệt hại do fomosa gây ra tại 4 tỉnh miền trung ko ạ. Nếu có thì e cần nộp đơn gì ạ

Chào em, về miễn giảm học phí fomosa thì do địa phương của em hỗ trợ, còn nhà trường chỉ miễn giảm học phí cho những sinh viên thuộc những đối tượng ở trong Thông tư 09. Em hỏi lại địa phương em cần những giấy tờ xác nhận gì của nhà trường để thực hiện miễn giảm học phí thì em mang tới phòng Công tác sinh viên để xác nhận nhé 

11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên