Phản hồi của tư vấn viên


Thưa giáo vụ phòng ctsv, gia đình em có giấy chứng nhận hộ cận nghèo, vậy em xin hỏi có được miễn giảm học phí không , nếu có thì thủ tục làm như thế nào ạ?
Chào em, hộ cận nghèo thuộc dân tộc thiểu số hoặc tàn tật khuyết tật thì mới được miễn giảm học phí em nhé. Còn nếu chỉ mỗi hộ cận nghèo thì không được miễn giảm nha em
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên