Phản hồi của tư vấn viên


e là sinh viên khóa 15 của khoa cơ khí giao thông.Trường hợp là e có một số môn bị điểm D+ e muốn hỏi là e học cải thiện mấy môn này thì nhà trường có lưu điểm cải thiện của e vào bản điểm không ạ.Xin cảm ơn.

Liên quan đến vấn đề về điểm số, học tập em liên hệ phòng đào tạo nhé!

email: pmduc@dut.udn.vn

Trân trọng

10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên