Phản hồi của tư vấn viên


Cô cho em hỏi là sinh viên hộ nghèo dân tộc Kinh có được miễn giảm tiền học phí không a. Em cảm ơn
Hộ nghèo dân tộc thiểu số mới được miễn giảm học phí em nhé. Còn dân tộc kinh thì không được
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
25/6/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên