Phản hồi của tư vấn viên


cho e hỏi là nhà e được hộ cận nghèo thì có chính sách gì không ạ chẳng hạn như cấp 3 thì được giảm phí bảo hiểm y tế.. e cảm ơn ạ
Chào em, hộ cận nghèo thuộc dân tộc thiểu số hoặc tàn tật khuyết tật mới được miễn giảm học phí. Còn nếu sinh viên bình thường dân tộc kinh thì sẽ không được miễn giảm em nhé
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên