Phản hồi của tư vấn viên


dạ thuw2a thầy cho em hỏi , hiện tại em là lớp trưởng 16CDT2 mà sao em vào để duyệt lại đuiểm đánh già rèn luyện cho lớp mà không có phần để đánh giá cho lớp ạ . Em cảm ơn nhiều ạ

Chào em, Phòng Công tác sinh viên đã cập nhật chức vụ trong trang ctsv cho em, em kiểm tra lại xem thử được chưa nhé
 
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên