Phản hồi của tư vấn viên


em đổi mật khẩu mà giờ e vô lại không được mong thầy cô reset lại mật khẩu giúp em. e xin cám ơn. mssv 106130165

Chào em, Phòng Công tác sinh viên đã reset lại mật khẩu cho em, em đăng nhập lại xem thử được chưa nhé, tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập là MSSV

10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên