Phản hồi của tư vấn viên


Em là sinh viên năm hất.Hiện đang học khoa cntt nhưng bây giờ em muốn chuyển sang khoa xây dựng thì có đuơcj không a??

Chào em.

Cái này em phải hỏi Giáo vụ Khoa em và Phòng Đào tạo nhé.

11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
25/6/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên