Phản hồi của tư vấn viên


cho em hỏi là em đang học khoa cntt muốn xin được chuyển qua khoa xây dựng có được không ạ?? vì em mới sinh viên năm 1 nên có thể chuyển được không

Chào em.

Cái này em phải hỏi Giáo vụ Khoa CNTT và Phòng Đào tạo nhé.

5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên