Phản hồi của tư vấn viên


cho em hỏi em là ban cán sự lớp, em lỡ bấm duyệt mà chưa xem điểm của 1 bạn mà giờ nó lưu lại rồi thì làm sao để đánh giá lại ạ

Chào em, em đến Phòng Công tác sinh viên để ghi lại thông tin của mình, sau đó thầy Phương sẽ mở đánh giá lớp lại cho em nhé

6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
2/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên