Phản hồi của tư vấn viên


Em chào thầy cô.thầy cô cho em hỏi . nick đăng nhập hệ thống công tác sinh viên của em sao không vào được ạ.mong thầy cô giúp đỡ. Em xin cảm ơn ạ

Chào em, phòng Công tác sinh viên sẽ lưu lại tên của em và sẽ giải quyết cho em trong thời gian sớm nhất

30/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/8/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên