Phản hồi của tư vấn viên


tôi đã thi anh văn đầu ra và đạt số điểm yêu cầu, nhưng tính đến năm thứ 5 thì được 2 năm rưỡi, vậy có cần thi lại không

Chào em, về các chứng chỉ liên quan đến anh văn đầu ra, em đến phòng Đào tạo gặp trực tiếp các chuyên viên để được hướng dẫn cụ thể hơn nhé

6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên