Phản hồi của tư vấn viên


Dạ chào thầy (cô) E muốn hỏi Tiền hỗ trợ chi phí học tập cho dân tộc thiểu số 2016 ( mức hỗ trợ 60% lương cơ bản, 10 tháng / năm) có được nhận trước tết này không ạ? E cảm ơn

Chào em, sau khi lập danh sách xong, phòng Hành chính sẽ tiến hành chuyển khoản lại cho các em. Nên thời gian chắc sẽ trước tết

10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
13/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
5/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên