Phản hồi của tư vấn viên


Cho em hỏi là đợt thi anh văn tới đây vào ngày chủ nhật ( 8/11) có phải là anh văn đầu ra không ạ, em nghe nói là anh văn đầu ra nhưng chỉ áp dụng khóa 12, người khác thì nói đây chỉ đánh giá năng lực anh văn của năm 1 và năm 2, vậy Phòng CTSV có thể cho em biết ạ...KÍNH

Chào em, về vấn đề chuẩn anh văn đầu ra em có thể tới phòng Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể

 

27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
10/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên