Phản hồi của tư vấn viên


Chào thầy!Em có thay đổi mk của mình nhưng không nhớ rõ là gì,giờ làm sao để lấy lại mk hả thầy.

Chào em. Mật khẩu của em đã được reset về mật khẩu mặc định là Số thẻ sinh viên.

6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
6/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
27/12/2016 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên
11/1/2017 | Cấp phát các loại giấy tờ - Hồ sơ Sinh viên